OP PIK Úspory energie IV. Výzva

OP PIK Úspory energie IV. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016702

Realizace energetických opatření ve společnosti VERITAS spol. s r.o.

Hlavním cílem projektu je snížení energetické náročnosti administrativně-správní budovy společnosti VERITAS spol. s r.o., která slouží pro činnosti související s poskytováním vzdělávání, a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, kdy dojde k zateplení obvodových plášťů, střechy, výměně otvorových výplní a k dalším stavebním opatřením majícím prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách za účelem zvýšení účinnosti, kdy dojde k výměně rozvodů tepla, zdroje vytápění, chlazení a ohřevu TV a opatření na modernizaci soustav osvětlení budov a průmyslových areálu, kdy dojde k výměně osvětlení za nové moderní vysoce efektivní LED osvětlení.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Prodejní místa

Prodejny biopotravin, zdravé výživy Probio